Wydarzenia

19.12.2018

Stand PAC w budynku E
Zarząd

Maria Łuczak
Prezes Zarządu
m.luczak@progress.org.pl

Katarzyna Słodowa
Wice Prezes ds. Finansów
k.slodowa@progress.org.pl

Joanna Wiśnios
Wice Prezes ds. Organizacyjno - Prawnych
j.wisnios@progress.org.pl

Piotr Bury
Wice Prezes ds. HR
p.bury@progress.org.pl

Justyna Czechowska
Wice Prezes ds. Marketingu i PR
j.czechowska@progress.org.pl

Damian Klimczyński
Koordynator IT
d.klimczynski@progress.org.pl

Partnerzy

Strategiczny

Główny