Finan$ówka Finance Weeku

Finan$ówka  Finance Week’u

Oprócz szkoleń, w ramach Finance Week’u corocznie organizujemy imprezę podsumowującą projekt.

 

Finan$ówka  Finance Week’u to impreza wraz z wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego. To niebywała okazja aby zobaczyć jak bawią się profesorowie po godzinach. Podczas zabawy rozdajemy statuetki dla najlepszych wykładowców, wybranych przez studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego