II Edycja Finance Week

fwBogatsi o nowe doświadczenia, 12 maja 2008 rozpoczęliśmy drugą edycję Finance Week’u. Bez wątpienia, możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką jest cennym doświadczeniem dla każdego studenta. Zaproszeni przez nas praktycy z renomowanych firm, w trakcie warsztatów i szkoleń dali nam szansę na sprawdzenie swojej wiedzy i wykorzystanie jej do rozwiązywania realnych problemów, przed którymi stają oni na co dzień. Ubiegłoroczny Finance Week składał się z III Paneli:

Panel I – szkolenia z zakresu finansów, ekonomii oraz rynków kapitałowych
Panel II – tajniki audytu i konsultingu
Panel III – spotkanie ze znanymi osobistościami ze świata finansów

W ramach wspomnianych paneli , światowej rangi firmy przeprowadziły fw szkolenia dotyczące m.in.: oceny sytuacji finansowej firmy, zarządzania strategicznego, oceny bieżącej sytuacji na GPW oraz jej perspektyw, praktycznych aspektów zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie , skutecznych negocjacji, szybkiego czytania oraz szeregu innych, równie interesujących zagadnień. Zgromadziliśmy szereg wartościowych doświadczeń i wspomnień. Już w trakcie pierwszego dnia rekrutacji, liczba miejsc na poszczególne szkolenia została zapełniona. Łącznie, udało nam się przeprowadzić 16 case’ów, szkoleń i warsztatów.

Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji Finance Week’u, zwieńczeniem całego projektu była wspólna zabawa studentów i wykładowców w jednym z łódzkich klubów. Nagrodziliśmy wykładowców, cieszących się największym uznaniem wśród ankietowanych studentów wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Zabawa odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze i mamy nadzieję na powtórzenie jej klimatu w kolejnej edycji Finance Week’u, na którą serdecznie zapraszamy!!!