III Edycja Finance Week

fwPoprzez liczne szkolenia, chcemy podnosić poziom wiedzy z zakresu szeroko pojętych finansów i ekonomii oraz umożliwić jej wykorzystanie podczas praktycznych warsztatów i case’ów. W ramach tej edycji Finance Week’u studenci mogli uczestniczyć w szkoleniach z zakresu trzech paneli tematycznych, które zostały przeprowadzone przez przedstawicieli firm i instytucji cieszących się znakomita renomą.

Panel 1. Akademia Giełdowa – poprzez cykl szkoleń przybliżyliśmy uczestnikom zasady gry na giełdzie. Podsumowaniem tego panelu był konkurs, w którym studenci spróbowali swoich sił, wcielając się w rolę maklerów giełdowych.

Panel 2. Audyt i konsulting – warsztaty i szkolenia z zakresu rachunkowości oraz fwdoradztwa finansowego miały za zadanie przybliżyć studentom problematykę badania sprawozdań finansowych, a także prowadzenia ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

Panel 3. Assessment Centre – panel ten miał na celu zapoznanie studentów z procedurą selekcji pracowników. Poczynając od napisania CV, przez rozmowę kwalifikacyjną, aż po nowoczesne narzędzia selekcji stosowane przez firmy, dowiedzieli się jak przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę.

Tematy szkoleń:
• "Podniesienie wartości sprawozdania finansowego przez audytora zewnętrznego - BPP Professional Education
• "Przywództwo - mit czy kompetencja?"- Deloitte
• "Wiarygodność sprawozdań finansowych w okresie kryzysu, zadania i odpowiedzialność zarządu, rad nadzorczych i audytora za sprawozdawczość"- PKF Consult
• "Rynki Finansowe – Rynek Instrumentów Pochodnych" - ING Bank
• "Bankowość elektroniczna"- ING Bank
• "Jak audytor patrzy na system finansowo - księgowy"- Deloitte
• "Autoprezentacja podczas interview (aspekty werbalne i pozawerbalne)"- Pentegy
• "Consolidation and reporting process in modern multinational organizations Infosys
• "Case study: Audit of Claims Cycle"- KPMG
• "Assessment Center w pigułce"- PricewaterhouseCoopers
• "Analiza techniczna rynków finansowych"- TMS Brokers
• "Doradca finansowy – zawód z przyszłością"- Profit
• "Wyzwania sprawozdawczości MSSF stojące przed Ideal Construction S.A."- Ernst & Young
• "Negocjacje – sztuka twórczego kompromisu"- ING Bank