IV Edycja Finance Week

Kontynuując sukces poprzednich edycji Finance Week, 10 maja ruszyliśmy po raz IV. Ze względu na ciągle rosnące zainteresowanie studentów szkoleniami postanowiliśmy poszerzyć naszą działalność i przeprowadziliśmy projekt również na Politechnice Łódzkiej. Projekt odbył się na 3 wydziałach (Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Wydziale Zarządzania UŁ, Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ). Coraz większą popularnością cieszyły się warsztaty, które lepiej, łatwiej i efektywniej pozwolą znaleźć pracę, obejmujące zagadnienia autoprezentacji, komunikacji, czy NLP. Istotnym zagadnieniem dla studentów jest również zakładanie własnej działalności. Dlatego uwzględniliśmy tą tematykę w naszych blokach.

I. Audyt i consulting
II. Działalność gospodarcza od A do Z
III. Bankowość i ubezpieczenia
IV. Giełda
V. Marketing i reklama
VI. Szkolenia miękkie

Szkolenia przeprowadziły renomowane firmy co nadało prestiżu całemu wydarzeniu. Podczas tygodnia Finance Week IV odbyło się 21 szkoleń. Uwieńczeniem projektu była impreza „Majówka z Ek – Socem”, w jednym z łódzkich klubów, na której został rozstrzygnięty konkurs na wykładowcę roku.