Prelekcja

Dużym atutem naszego projektu jest organizowanie prelekcji największych osobistości ze świata nauki i biznesu.

 

PRELEKCJA FINANCE WEEK XI

 

Podczas tegorocznej edycji mamy zaszczyt gościć Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisława Sokala, który przeprowadzi prelekcję pt. „Resolution jako narzędzie stabilności finansowej”. Wzięcie udziału w tym wydarzeniu to szansa spotkania się z praktykiem oraz polskim ekonomistą, który z branżą finansową jest związany od 23 lat. Resolution to nowe podejście do banków zagrożonych upadłością. Anglojęzyczny termin tłumaczony jest jako restrukturyzacja lub uporządkowana likwidacja.

 

 

 

W poprzednich edycjach gościliśmy m.in.:

Prof. Anna Fornalczyk 

 

 

 

 

 

Sławomira Lachowskiego - ekonomistę, menedżera, twórcę mBank  i prezesa trzeciego największego banku w Polsce – BRE Bank w latach 2004-2008. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Studiował na Uniwersytecie w Zurychu oraz na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

 

 

 

 

Leszka Balcerowicza - profesora, ekonomistę, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Był wicepremierem i ministrem finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej. Jest profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wyróżniany prestiżowymi  nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.